Pályázat kereső
MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE VP-3-4.2.1. -15

 

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-155

 

Benyújtásidőszakonkéntlehetséges, azelső: 2016.02.25-2016.04.25.

Keretösszeg:151 Mrd Ft

 

I. Támogatásmértéke, összege

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 500M, kollektív beruházás esetén max. 1.5 Mrd Ft.

Támogatás mértéke:   Közép-Mo. régióban 40%

                                   konvergencia régióiban 50%

A támogatás mértéke változhat a település és a költségek állami besorolása miatt (bővebben lásd felhívás 25-30. old).

 

II. Kikpályázhatnak

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

b. tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 

III. Támogathatótevékenység

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék (kivéve halászati termékek) előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek - támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

 

A) részcél: A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

Támogatható tevékenységek:

·         Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;

·         Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

·         A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

 

 

·         A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

B) részcél: A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

 

Önállóan nemtámogatható tevékenységek:

·         Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés),

·         Mérnöki feladatok;

·         Projektmenedzsment;

·         Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

·         Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;

·         Ingatlan beruházás.

 

 

Rendelkezésre álló idő: 24 hónap

Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

Kötelezettségvállalás időszaka: 5 év

 

V. Előleg

A megítélttámogatásiösszegmax. 50%-a. 

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                             1,5%-OS BERUHÁZÁSI HITEL