Pályázat kereső
TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

 

1. szakasz benyújtási határideje: 2015.10.30-2015.12.31-ig

2. szakasz benyújtási határideje: 2016.06.01-2016.07.30-ig

Keretösszeg: 5Mrd Ft

 

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Kik pályázhatnak

·         egyéb egyesület (GFO 529)

·         egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)

·         alapítvány, közalapítvány, egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)

·         egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

·         nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

 

Támogatható tevékenységek

Közvetlen célcsoport:

·         Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók4 (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)

 

Közvetett célcsoport:

·         A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai

·         A köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók

 

Tevékenységek:

1. projekt előkészítés

- előzetes igényfelmérés, háttérelemzés

- szakmai koncepciók a program megvalósításáról

2. projekt szakmai megvalósítása

- tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása

- tanulástámogatás (egyéni fejlesztési terv)

- életpálya-építés

- szociális hátrányok kompenzálása

- eszközök beszerzése

- hálózatosodás

3. projekt menedzsment

4. horizontális szempontok

5. tájékoztatás, nyilvánosság

 

Fenntartásikötelezettség: 5 év.

A Támogatási szerződés hatályba lépését követően minimum 24, legfeljebb 35 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet később, mint 2018. augusztus 31.