Pályázat kereső
FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA KEHOP-1.3.1-15

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek KEHOP-1.3.1-15

 

 

Benyújtás: 2015.08.28-2017.08.28-ig.

Keretösszeg: 8,9Mrd Ft

 

Támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő, valamint az ÉFK-ban meghatározott második szakaszra vonatkozó indikatív forráskeret.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Kik pályázhatnak:

Támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai igényelhetnek.

A szakaszolt projekt második szakasza kizárólag a támogatást elnyert KEOP pályázatban vagy a KEOP Támogatási szerződésben meghatározott, projekt által érintett területen valósítható meg.

 

Támogatható tevékenységek:

·  Vízszint-szabályozást és vízpótlást biztosító létesítmények, valamint vezérlő-szabályozó rendszer kialakítása és rekonstrukciója;

·  Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;

·  Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása;

·  Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása;

·  Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés;

·  Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;

·  Táj-rehabilitáció;

·  A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása;

·  A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (pl. nádvágó, tókasza, szivattyúk, stb.);

·  A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása.

 

A projekt második szakaszának megvalósítása keretében csak olyan műszaki-szakmai tevékenységek támogathatók, melyeket a „KEOP-2009-2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások” felhívás keretében támogatást elnyert pályázat tartalmazott.

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. október 31.

A kedvezményezett által támogatásból létesített épület vagy építmény a fenntartási időszak megkezdésétől számított 10 éven belül nem részesülhet további nemzeti vagy közösségi támogatásban.