Pályázat kereső
Kertészet, Gyógy és fűszernövény termesztés

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE VP-2-4.1.3.3-16

 

Benyújtás időszakonként lehetséges, az első értékelési nap: 2016.04.11.

Keretösszeg: 3 Mrd Ft

 

I. Támogatásmértéke, összege

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 50M, kollektív beruházás esetén max. 100 Ft.

Támogatás mértéke:  

-          egyéni projekt esetén Közép-Mo-i régióban 40%

-          egyéni projekt esetében konvergencia régióiban 50%

-          10 százalékponttal növelhető, ha kollektív projektről van szó

-          további 10 százalékponttal, ha fiatal gazda

 

II. Kikpályázhatnak

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

- teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a támogatásra jogosultság feltételeknek.

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

III.Támogathatótevékenység

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,

b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,

c) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. C) 2. pontban meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;

d) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);

e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása

f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása

g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

Cserjés típusú növények esetében az 1. melléklet szerinti növények telepítése támogatott.

Nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében a 2. melléklet szerinti növények telepítése támogatott.

A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik.

 

Rendelkezésre álló idő: 24 hónap

Meglévő, cserjés típusú ültetvény területének növelése valamint meglévő ültetvény kivágása, felszámolása esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

 

V. Előleg

A megítélt támogatási összegmax. 50%-a.

PÁLYÁZNI SZERETNÉK