Pályázat kereső
Kertészet, ültetvénytelepítés öntözéssel

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSI - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16

 

Benyújtás időszakonként lehetséges, az első értékelési nap: 2016.04.30.

Keretösszeg:19 Mrd Ft

 

I. Támogatásmértéke, összege

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 75M, kollektív beruházás esetén max. 150 Ft.

Támogatás mértéke:  

-          egyéni projekt esetén Közép-Mo-i régióban 40%

-          egyéni projekt esetében konvergencia régióiban 50%

-          10 százalékponttal növelhető, ha kollektív projektről van szó

-          további 10 százalékponttal, ha fiatal gazda

 

II. Kikpályázhatnak

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

- teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

III.Támogathatótevékenység

1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha. /1.sz melléklet/

 

2.Az 1. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

 

3. Az 1. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

 

4. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

 

5. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

 

Rendelkezésre álló idő: 24 hónap

 

V. Előleg

A megítélttámogatásiösszegmax. 50%-a

 PÁLYÁZNI SZERETNÉK