Pályázat kereső
Kertészet, Üveg- és fóliaházak

Felfüggesztve 2017.02.01-től

 

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével A felhívás kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16

 

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2016. március 4. napjától 2018. március 6-ig.

Keretösszeg: 22,5 Mrd Ft

 

Támogatás mértéke, összege

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 500M, kollektív beruházás esetén max. 1000 Ft.

Támogatás mértéke:  

-          egyéni projekt esetén Közép-Mo-i régióban 40%

-          egyéni projekt esetében konvergencia régióiban 50%

-          10 százalékponttal növelhető, ha kollektív projektről van szó

-          további 10 százalékponttal, ha fiatal gazda

 

Kik pályázhatnak

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

- teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a támogatásra jogosultság feltételeknek.

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Támogatható tevékenység

I.                   A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

a) új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;

b) új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;

c) új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;

d) blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; e) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

II.                Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

b) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

c) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.),  

d) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése,

e) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

A termesztő berendezésben a technológiai korszerűsítés eredményeképpen elérendő a legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítésére.

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

a) Geotermikus energia hasznosítása Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése. A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése. Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.

b) Egyéb megújuló energia hasznosítása

- Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. - Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

 

A projekt megvalósítására 24 hó van.

 

Előleg

A megítél támogatási összegmax. 50%-a.

PÁLYÁZNI SZERETNÉK