Pályázat kereső
KKV-K PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1., BP. ÉS PEST MEGYE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16

 

Pest megye és Budapest!

Csak gyártó cégeknek, akiknek az elmúlt két év valamelyikében volt export árbevételük!

Beadható: 2016.05.09-2018.05.09.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.

c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység

b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A fenti pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható

b) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható

c) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható

d) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható

e) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható

f) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) Mikro-, kis- és középvállalkozások

i. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

ii. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,

iii. melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.

b) jogi forma szerint: I. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, II. egyéni vállalkozók, egyéni cégek, III. szövetkezet A támogatást igénylőnek az a) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                                      0%-os HITEL