Pályázat kereső
ÚJ!!! VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HITELLEL GINOP-2.1.2-16

 

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL (GINOP-2.1.2.-16)

Újra itt a GINOP-2.1.1 pályázat azoknak, akik januárban nem tudták beadni, vagy nem kaptak támogatást. Hitellel kombinálva!

Kizárólag Bp. és Pest megyén kívül!  JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció: 30/60-77-882, info@forrasok.com 

További pályázatok

 

Keretösszeg: 60 Mrd Ft. 2017.03.01-től.

I. Támogatás összege és mértéke

Igényelhető támogatás min. 50M, max. 500M forint.

Konzorcium tag esetén minimum 50M Ft támogatás igényelhető, és a támogatás legalább 50%-át a konzorcium vezetőnek kell igényelni.

A támogatás mértékét befolyásolja a KKV besorolás, illetve az elszámolható költségek!

 

II. Kik pályázhatnak

Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel és legalább 1 fővel rendelkező, nem EVA-s KKV, illetve nagyvállalatok.

Az árbevétel összegét nem haladhatja meg a projekt összköltsége, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül.

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni (legfeljebb 3 tag).

CSAK a közép-magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek támogathatóak- Budapest és Pest megye kizárva.

 

III. Támogatható tevékenységek

 - K+F projekttámogatás keretében:

·         ipari kutatás- új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás

·         kísérleti fejlesztés- új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (önállóan támogatható)

- Csekély összegű támogatásként:

·         projekt előkészítési tevékenység

·         projektmenedzsment

·         a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

- Regionális beruházás keretében

·         eszközbeszerzés- technológia fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése

·         kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések

·         immateriális javak beszerzése !

- Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

·         eszközbeszerzés- technológia fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése

·         kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések

·         immateriális javak beszerzése !

- Eljárási innovációhoz nyújtott támogatás (önállóan támogatható):

·         eljárás innováció

- Vásárokon való részvétel

A projekteknek illeszkedni kell a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

A nemzeti ágazati prioritások:

·         Egészséges társadalom és jólét;

·         Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

·         Tiszta és megújuló energiák;

·         Fenntartható környezet;

·         Egészséges és helyi élelmiszerek;

·         Agrár-innováció;

·         Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

·         Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

·         fotonika, lézertechnológia

·         különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

·         bionika

·         nem gépipari fémfeldolgozás

·         elektronika és félvezető-technológia

·         korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

·         korszerű csomagolástechnikai technológiák

·         vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

·         építőipar (építőanyag-technológiák)

·         textilipar

·         fa- és bútoripar

·         logisztika

·         kulturális és kreatív ipar

A projektnek 24 hó alatt kell megvalósulnia.

Fenntartási kötelezettség: 3 év.

 

IV. Kötelező vállalások

-       üzleti hasznosíthatóság

-       K+F munkahelyteremtés választható!

 

V. Előleg és önerő  

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, max. 450M Ft összegű előleg biztosít. Legalább a projekt elszámolható összköltség 10%-át kitevő saját forrással, regionális beruházásnál 25%-át kitevő saját forrással kell rendelkezni. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor kell igazolni, vagy legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                                                                              0%-OS HITELT SZERETNÉK