Pályázat kereső
BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA

BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA VP3-4.2.2-16

 

40-50%-os támogatás országosan! Gépvásárlás, építés, kapacitásbővítés!  JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció: 30/60-77-882, info@forrasok.com,     További pályázatok

 

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11-ig.

Az első szakasz zárása: 2016.11.11.

Keretösszeg: 40 Mrd Ft

I. Támogatásmértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (Bp. és Pest megye) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (Bp. és Pest megyén kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

II. Kikpályázhatnak

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;6

b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

 

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be.

 

III. Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

IV. Önerő

Ha a kedvezményezett természetes személy, vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

 

 V. Támogathatótevékenység 

A TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I.  terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

-          Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

-          A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

-          Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

·         Általános költségek (5%);

·         Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

·         Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése,   közművek kiépítése) (15%);

·         Ingatlan vásárlása (2%);

·         A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (3%);

·         Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály) (20%);

·         Fahordó vásárlása (nettó 10M Ft).

 

A projekt megvalósítására 24 hó van.

Fenntartási kötelezettség 5 év.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK 

 0%-os hitel