Pályázat kereső
KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS KKV-KNAK GINOP-1.2.3-16 Lezárult

KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS KKV-KNAK

KOMBINÁLT MIKROHITEL

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN GINOP-1.2.3-16

FELFÜGGESZTVE!

Megjelent a végleges FELHÍVÁS

Gépbeszerzésre és ingatlan építésre, átalakításra kérhető (vásárlásra nem!).

Az ingatlanra jutó költség a projektköltség 80%-a is lehet akár. Benyújtáskor még nem kell az építési engedély.

A támogatás összesen 90%, 10% az önerő.

Árbevételre vonatkozó korlátok: 2015-ben minimum nettó15M Ft. A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az előző éves nettó árbevétel kétszeresét, de max. 300M Ft lehet!

Vissza nem térítendő: max a projektköltség 30%-a lehet, 5-50 M Ft között. 

A hitel kamata 2%, összege 10-145 M Ft. A hitel a projektköltség 60%-a lehet.

Pályázhat: cégek, egyéni vállalkozások, szövetkezetek, amennyiben rendelkeznek:

-       egy teljes lezárt üzleti évvel

-       1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk az utolsó lezárt üzleti évben

-       az árbevétel az utolsó lezárt üzleti évben legalább nettó 15 M Ft volt

Kereskedő és szolgáltató cégek is pályázhatnak, megfelelő településrőlFebruár 15-től beadható, 2 évig, vagy a források kimerüléséig!

100%-OS TÁMOGATÁS           SZOFTVERFEJLESZTÉS        ÉPÜLETENERGETIKA

 JELENTKEZÉS    Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com      További pályázatok

Ha már szeptemberben pályázna, kattintson!

 

Keretösszeg: 37,5Mrd Ft

Benyújtható: 2017.02.15-től

Keretösszeg:

-          vissza nem térítendő 37,5 Mrd Ft

-          kölcsön összeg 75 Mrd Ft

 

I. Támogatás mértéke, összege

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet

 

II. Pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azonmikro-, kis-, és középvállalkozások:

a.       amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,

b.      amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c.       amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,

d.      amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Pályázhatnak: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak.

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek.

 

III. Támogatható tevékenység

-          új eszközbeszerzés (VTSZ lista alapján)- önállóan csak ez végezhető

-          épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés- projekt összköltségének max. 80%-áig

-          IT-fejlesztés (VTSZ és TESZOR lista alapján)

-          gyártási licence és know-how - projekt összköltségének max. 10%-áig

-          kötelező tájékoztatás és nyilvánosság- projekt összköltségének max. 0,5%-áig

 

IV. Kölcsön kondíciói

-          kamat 2%/év

-          futamidő

a)      új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b)      immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c)      új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max.  a szerződéskötéstől számított 15 év.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

-          fedezettség mértéke:

a)      új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,

b)      Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, 

c)      a fenti pontokba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a

 

V. Nem támogatható

- akinek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van,

- akinek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,

- árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 

VI. Önerő, előleg

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie.

 

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.

 

A projektnek 18 hó alatt kell megvalósulnia

Fenntartási kötelezettség 3 év.

 Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com      További pályázatok

KAPCSOLAT            0%-os hitel