Pályázat kereső
BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.3-16

BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA

BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.3-16

 

Október 4-től beadható!

Csak konzorciumban pályázható! 300-1000 M Ft támogatás kérhető.

A támogatás mértéke általában 50%Gépbeszerzésre IT fejlesztésre, ingatlan beruházásra.

Bővebb felvilágosítás: 30/6077-882,          

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                      0%-OS HITEL

 

A pályázat 2016. október4-től 2018. október4-ig nyújtható be. Első értékelési határnap: 2016. 12. 01.

Keretösszeg: 20 Mrd forint

 

Cél:

·  integrátor vállalatként képzési-tanácsadási, szervezetfejlesztési tevékenységgel fejlesztik a konzorciumban részt vevő beszállító(ka)t, és beszállítói audit elvégzésével visszamérik annak eredményét,

·  beszállítóként a versenyképességük javítása érdekében részt vesznek beszállítói auditon, majd az integrátori fejlesztő programban való részvételt követően új audit keretében visszamérik a beszállítói készségeik javulását,

·  igazolják, hogy a projekt megvalósítása során, vagy az azt követő évben valódi beszállítói tevékenységre kerül sor a felek között,

·  A jelen felhívás a beszállító kkv-k és a beszállítói integrátorok fejlesztéseit nem egymástól függetlenül, hanem egymással összehangoltan támogatja.

 

I. Támogatás összege és mértéke

Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.

Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum 25 millió forint, maximum 250 millió forint.

 

A támogatás maximális mértéke:

A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.

A támogatás mértéke az 50%-ot abban az esetben sem haladhatja meg, ha egyes támogatási kategóriák ennél magasabb támogatási mérték elérését tennék lehetővé.

A régiónkénti támogatási százalékokat részletesen lásd a pályázati felhívás 39. oldalán.

 

II. Kik pályázhatnak

Jelen Felhívásra támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség.

Kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nagyvállalkozás csaka beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb. A fejlesztés eredményeként kialakított szolgáltatásokat és termékeket a nagyvállalat kizárólag kedvezményesen vagy ingyen nyújthatja a KKV-knak.

Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV, valamint legalább egy olyan KKV, amely a projekt fizikai befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést köt, vagy felkerül a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bidlist).

 

Nem támogathatóa Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

 

A Felhívás keretében kizárólag a Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

 

III. Támogatható tevékenységek

Minden projekt esetében:

1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat) - legalább az infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig a 3.4.1.2. pontban foglaltakkal összhangban.

Beszállító KKVk esetében:

2) Új eszköz beszerzése

3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést. ÉS/VAGY

5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele.

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.

A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.

Beszállítói integrátorok esetében:

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.

8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra).

11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében.

14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.

 

Az elszámolható költségek arányára vonatkozó elvárásokat és a nem elszámolható költségek listáját bővebben lásd a felhívás 49. oldalán.

 

A projektnek 24 hó alatt kell megvalósulnia.

Fenntartási kötelezettség: kizárólag KKV-kból álló konzorcium esetén 3 év, minden más esetben 5 év.

 

IV. Kötelező vállalások

- beszállítók fejlesztése

- beszállítói készségek, versenyképesség

- beszállítói kapcsolatok és eredmények

- létszámtartás

 

V. Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, nagyvállalkozások esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                                                                                 0%-OS HITELT SZERETNÉK