Pályázat kereső
INFOKOMMUNIKÁCIÓS KKV-K PIACOSÍTÁSA GINOP-3.1.2-16

 

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACOSÍTÁSÁNAK, NEMZETKÖZI PIACOKRA VALÓ BELÉPÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Benyújtható: 2017.03.08-tól

Keretösszeg:

-          vissza nem térítendő 4,5 Mrd Ft

-          kölcsön összeg 5,6 Mrd Ft

 

I. Támogatás mértéke, összege

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

·         Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében 2 -25 millió Ft lehet.

·         Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkezők etében 2 - 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 40%-a lehet

 

Az igényelhető kölcsön:

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében 2,5 - 32 millió Ft lehet.

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkezők esetében 2,5 - 50 millió Ft lehet.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

 

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

 

Támogatási kategória

Támogatási intenzitás

Csekély összegű (de minimis) támogatás

90%

kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

50%

kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

50%

 

 

II. Pályázók köre

IKT ágazatban működő gazdasági társaságok (GFO 113, 114, 116, 117, 141, 226), amelyek:

·         mikro-, kis- és középvállalkozásnak

·         amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel

·         éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

·         amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

·         amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből  származott:

o   2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

o   5821 Számítógépes játék kiadása

o   5829 Egyéb szoftverkiadás

o   6110 Vezetékes távközlés

o   6120 Vezeték nélküli távközlés

o   6130 Műholdas távközlés

o   6190 Egyéb távközlés

o   6201 Számítógépes programozás

o   6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

o   6203 Számítógép-üzemeltetés

o   6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

o   6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

o   6312 Világháló-portáli szolgáltatás

o   6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

III. Támogatható tevékenység

-          piaci információk beszerzése – kötelező, önállóan támogatható

·         piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

-          Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

-          IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése

-          új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

-          nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel

-          piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)

-          tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)

-          szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása

-          külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

 

 IV. Kölcsön kondíciói

                -    kamat 1%/év

-     tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni, a kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs

-     futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év

 

V. Nem támogatható

- olyan vállalkozásnak, amely a korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik

- elsődleges mezőgazdasági termelés

- elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át

- aki a GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel rendelkezik

 

VI. Vállalás

-          legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét

-          piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően

-          a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál

-          fenntartási időszak alatt is folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről.

 

VII. Önerő, előleg

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie.

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 20M Ft.

 

A projektnek 24 alatt kell megvalósulnia

Fenntartási kötelezettség 3 év.

 

JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com          0%-os hitel