Pályázat kereső
SZOFTVERFEJLESZTÉS CÉGEKNEK, KOMBINÁLT GINOP-3.2.2-16

 

SZOFTVERFEJELSZTÉS TÁMOGATÁSA

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-3.2.2-16

2017.03.08-tól beadható. 

Keret: 39,4 Mrd

Max projekt méret: 75 M Ft

Tevékenységek: CRM, webáruház, térinformatika, online fizetési megoldás

Vissza nem térítendő támogatás: 1-24 M Ft, Támogatás mértéke: 35-40%

Kölcsön (kamax 1%, futamidő: max.10 év): 1,25-37,5 M Ft

100%-OS TÁMOGATÁS           90%-OS TÁMOGATÁS        ÉPÜLETENERGETIKA

JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com

 

I. Támogatás mértéke, összege

A projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet, de a felhívás további kritériumokat tartalmaz.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Minimum 1 millió Ft, maximum 24 millióFt lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

·          A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.

·         A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

 

Az igényelhető kölcsön:

Minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millióFt lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

·         A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületetérintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.

·         A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületetérintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

 

II. Pályázók köre

Gazdasági társaságok (GFO 113, 114, 116, 117, 141, 226, 228, 231), amelyek:

·         mikro-, kis- és középvállalkozásnak

·         amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel

·         éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt

·         amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

III. Támogatható tevékenység

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

1.  Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetébenazon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetébenaz alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetébenaz alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni, a feltételeket lásd felhívás 7. oldalán.

 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával hibrid megoldások esetében:

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

 

IV. Kölcsön kondíciói

            -  kamat 1%/év

-  tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni, a kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs

-  futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év

 

V. Nem támogatható

- olyan vállalkozásnak, amely a korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik

- elsődleges mezőgazdasági termelés

- elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át

 

VI. Vállalás

-          Üzemi eredmény növekedése: a befejezést követő 2 üzleti évben  a támogatás értékének 25%-át el kell hogy érje

-          Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: a befejezést követő 2 üzleti évben  az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

 

VII. Előleg

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12M Ft.

 

A projektnek 24 alatt kell megvalósulnia

Fenntartási kötelezettség 3 év.

JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com                 0%-os hitel