Pályázat kereső
ÉPÜLETENERGETIKA BP. PEST MEGYE, VEKOP

 

ÉPÜLETENERGETIKA BP. ÉS PEST MEGYE

VÁLLALKOZÁSOK MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

 

A vissz a nem térítendő támogatás météke 45%

 

A vissza nem térítendő támogatás 3-50M Ft, a vissza térítendő támogatás összege szintén 3-50M Ft lehet.

Csak olyan épületre kérhető, amelyre az építési engedélyt 2006.12.31. előtt adták ki.

A beruházás összköltsége nem haladhatja meg az előző éves nettó árbevetélt.

 

100%-OS TÁMOGATÁS         90%-OS TÁMOGATÁS      SZOFTVERFEJLESZTÉS

JELENTKEZÉS

 

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com

 

Benyújtható: 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig.

Keretösszeg:

-          vissza nem térítendő 5,88 Mrd Ft

-          kölcsön összeg 5,88 Mrd Ft

 

I. Támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3 - 50 millió Ft.

b) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: 3 - 50 millió Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 

II. Pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások6:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes, üzletiévvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint: 113, 114, 116, 117, 226 (gazdasági társaságok).

A projekt összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt teljes üzleti év árbevétel beszámított bevétel összegét.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek.

 

Csak olyan épületre igényelhető, amely 2006.12.31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek.

Nem nyújtható támogatásépületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás/szálláshely szolgáltatás célú fejlesztés valósulna meg.

 

III. Támogatható tevékenység

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

·         A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

·         A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

·         A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni

Önállóan nem támogatható:

A)    Projekt-előkészítési tevékenységek

I. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok

B)     Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C)     Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I.                    Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II.                 Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III.               Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

IV.              Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

Elszámolható költségek:

1.      Projekt előkészítés

·         előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok (műszaki-, kiviteli tervek, épületenergetikai tanúsítvány költsége, statikai vélemény költsége)

2.      Beruházási költségek

·         építéshez kapcsolódó

·         eszközbeszerzés

3.      szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

·         műszaki ellenőri szolgáltatás

·         egyéb műszaki jellegű szolgáltatás (energetikai szakértő, statikus)

·         egyéb szolgáltatás (hatósági igazolási, szolgáltatási díjak, illetékek)

 

IV. Kölcsön kondíciói

-          kamat 2%/év

-          tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni, a kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs

-          A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 24 hónap.

-          futamidő:akölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év

 

V. Előleg, önerő

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, legfeljebb 25M Ft lehet.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

A projektnek 12 alatt kell megvalósulnia.

Fenntartás 3 év.

 

 Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com      További pályázatok

KAPCSOLAT            0%-os hitel