Pályázat kereső
TANYAFEJLESZTÉS VP6-7.2.1.4-16

TANYAFEJLESZTÉS

 

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint

szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-16

 

 

A pályázat 2015.12.15-2018.12.14-ig nyújtható be. 

Szakaszos elbírálású, az első értékelési határnap: 2017.01.16.

 

Keretösszeg: 8,23 milliárd Ft

 

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;

2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

 

I. Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint (konzorcium esetén a maximális támogatás a konzorciumi tagok számával többszöröződik);

– 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

 

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

 

 

kedvezményezett

 

 

fejlesztendő

 

komplex programmal fejlesztendő

Önkormányzati pályázó esetén maximális támogatási intenzitás

 

75%

 

85%

 

90%

 

95%

Természetes személy pályázó esetén maximális támogatási intenzitás

 

50%

 

55%

 

60%

 

65%

 

 

 

II. Kik pályázhatnak

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik MVH ügyfél-azonosítóval, tehát nyilvántartásba vett ügyfél.

 

Pályázhatnak tanyás településeken élők, gazdálkodók:

·         1. célterület esetében:

Természetes személyek. Természetes személynek minősül az a tanyán élő lakos, aki:

a. a lakóhelye szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a pályázathoz csatolandó),

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, közeli hozzátartozója, vagy valamely egyenes ágbeli rokona tulajdonában van.

 

·         2. célterület esetében:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Továbbá támogatási kérelmet nyújthatnak be a fentiek konzorciumai.

 

Kérelmet nyújthatnak be tanyás térségek külterületein fekvő tanyák: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései.

 

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenységek mindkét célterület esetében:

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– ivóvízhálózatra kapcsolással;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– szennyvízhálózatra kapcsolás;

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

2. célterület esetében:

·         generátor beszerzése.

 

Mindkét célterület:

a) pontja esetében:

·         Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;

b) pontja esetében:

·         Háztartási léptékű ivóvízellátás kialakításához kapcsolódó egyéb tevékenységek (pl. illetékek, hatósági díjak);

·         Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;

c) pontja esetében

·         A projekt keretében szennyvízhálózatra csatlakozás kiépítésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;

·         Próbaüzem;

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

·         Projektmenedzsment;

·         A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;

·         Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);

·         Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);

·         A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

 

Nem támogatható tevékenységek

·         Fenntartási, karbantartási tevékenységek;

·         Jármű beszerzés;

·         A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;

·         Oldómedence;

·         Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

 

Elszámolható költségek:

a) berendezések elhelyezése érdekében történő bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át, betartva a 3.1 fejezetben szereplő nem támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozást;

b) új gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

e) a c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

f) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig;

g) a beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át;

h) a terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át.

 

V. Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

 

A fenntartási kötelezettség 5 év.

Rendelkezésre álló idő: 36 hónap. 

 

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com      További pályázatok

 

KAPCSOLAT            0%-os hitel