Pályázat kereső
EGYHÁZAK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI KEHOP-5.2.3

EGYHÁZAK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.2.3

 

 

Benyújtható: 2016. szeptember 30- 2016. november 11-ig.

Keretösszeg:12,18M Ft

 

I. Támogatás mértéke, összege

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az egyes projektre allokált, a mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben meghatározott indikatív forráskeretben meghatározott összeg lehet.

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatás tényleges mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján. (Bővebben lásd felhívás 20. oldala)

 

II. Pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban felsorolt szervezetek, mint támogatást igénylők.

·         Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551; 552; 555; 559.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal összhangban.

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi épületek fejlesztései támogathatók:

·         a kedvezményezett egyházi intézmény vagy belső egyházi jogi személy tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek, vagy

·         az állam vagy önkormányzat tulajdonában álló épületek, amennyiben ezekre vonatkozóan a kedvezményezett egyházi intézmény a fenntartási időszak végéig tartó vagyonkezelési vagy bérleti szerződéssel rendelkezik.

A felhívás keretében lakó- vagy lakás célú, vagy hitélet gyakorlását szolgáló ingatlanok fejlesztései nem támogathatók.

 

III. Támogatható tevékenység

Önállóan támogatható  az alábbi beruházási/ építéshez kapcsolódó tevékenységek:

A)    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása

II. Épületek fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

B)    Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

I.                   Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II.                Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermékek, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre.

III.             Hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

IV.             Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz-termelésre

V.                Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Kötelezően megvalósítandó:

A)    Projekt-előkészítés

B)    Járulékos feladatok

Választható, önállóan nem támogatható:

A)    Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

I.                   Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

II.                 Energiamenedzsment rendszerek bevezetésére vonatkozó tevékenység: Műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó berendezések) beszerzése, beépítése, valamint ezek hálózatba kötéséhez és más, meglévő épületirányítási rendszerekbe integrálásához, valamint kiértékelésükhöz szükséges hardverelemek és szoftverek beszerzése.

Új építés, bővítés ebben a konstrukcióban nem finanszírozhatók.

 

Elszámolható költségek:

1.      Projekt előkészítés

·         előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok (műszaki-, kiviteli tervek, épületenergetikai tanúsítvány költsége, statikai vélemény költsége)

·         közbeszerzés költsége

2.      Projektmenedzsment

3.      Beruházási költségek

·         építéshez kapcsolódó

4.      szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

·         műszaki ellenőri szolgáltatás

·         kötelezően előírt nyilvánosság

·         egyéb szolgáltatás (hatósági igazolási, szolgáltatási díjak, illetékek)

IV. Előleg, önerő

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

A projektnek 24 alatt kell megvalósulnia.

Fenntartási kötelezettség: 5 év.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK