Pályázat kereső
AZ AKVAKULTÚRÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK

Társadalmi egyeztetésen!

AKVAKULTÚRÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁS

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása

MAHOP-2.2-2016

 

 

A pályázat 2015.11.02-2018.11.02-ig nyújtható be. 

Szakaszos elbírálású, az első értékelési határnap: 2016.12.02

Keretösszeg: 2,25 milliárd Ft

 

I. Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5M Ft.

A támogatást igénylő által igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatást igénylő támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételének 50%-át.

 

II. Kik pályázhatnak

Támogatási kérelmet nyújthatnak be, azon akvakultúra-vállakozások, különösen a KKV-k, amelyeknek célja, a már meglévő vállakozások termelésének növelése vagy korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés összhangban áll a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel.

 

Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult

a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó;

b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik.

Civil szervezet, amennyiben akvakultúrás termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének;

c) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet.

 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A beruházás megvalósításának és üzemeltetésének helye Magyarország.

 

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenységek mindkét célterület esetében:

1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében:

a) közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása

b) működő extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek korszerűsítése, bővítése és felújítása

2. Az intenzív akvakultúra rendszerek esetében:

a) közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása

b) működő intenzív akvakultúra rendszerek korszerűsítése, bővítése és felújítása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A termelői és telepi infrastruktúra fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházás csak termelési célú beruházással és/vagy korszerűsítéssel, felújítással, együtt támogatható.

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítás - Kötelező

 

Elszámolható költségek:

1.      Projekt előkészítés (max. 5%)

-          tanulmányok, engedélyezési és ezek hatósági díjai, saját teljesítés

-          közbeszerzési költségek (max. 1%)

2.      Beruházás költségei

-          ingatlan vásárlás (max. 2%)

-          terület-előkészítés (max. 2%)

-          építéshez kapcsolódó költségek

-          eszközbeszerzés (tárgyi eszköz, immateriális javak)

3.      Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

-          szakértői, műszaki ellenőr (max. 1%), könyvvizsgálat (max. 0,5%) saját teljesítés, nyilvánosság (max. 0,5%), stb.

4.      Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb költségek

-          anyagöltség, szállítás, raktározás/tárolás, egyéb költségek

5.      Projektmenedzsment (max. 2,5%)

 

A fenntartási kötelezettség 5 év, KKV-k esetében 3 év.

A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgyát nem idegeníti el és nem adja bérbe.

Rendelkezésre álló idő: 24 hónap, de önálló gépbeszerzés esetén támogatói okirattól számított max. 9 hónap.

 

Felújítás vagy korszerűsítés esetében kizárólag a támogatási kérelem benyújtása utáni előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

 

Társadalmi egyeztetésen a MAHOP-2.3 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése című felhívás is.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK