Pályázat kereső
ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK HITELLEL GINOP-1.2.6

 

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP- 1.2.6-8.3.416

 

A pályázat 2017.02.15-től adható be.

Első értékelési határnap: 2017.03.16.

 

Keretösszeg: 100 milliárd Ft

-       ebből vissza nem térítendő: 50Mrd Ft

-       kölcsön keretösszege: 50Mrd Ft

 

I. Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

-       összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.

-       mértéke: max. a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet

Az igényelhető kölcsön:

-        összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

 

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,

- a Közép-Dunántúl régióban 45%,

- a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

- az elszámolható költségek 70%-a lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

 

II. Kik pályázhatnak

Élelmiszeripari középvállalkozások, akik rendelkeznek:

·  olyan kettős könyvvitelt vezetőgazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,

·  projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét.

           

A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó projektek támogathatók.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Bp. és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

Korlátozások:          

·  kizárólaga Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást, illetve a TEÁOR 1101 kódja alá tartozó desztillált szeszes italgyártást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.

·  nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:

-          a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

-          a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

 

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

-       önállóan támogatható:

·      új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása VTSZ lista alapján (min. 20%)

-       önállóan nem támogatható tevékenységek:

·      infrastrukturális és ingatlan beruházás

·      megújuló energiaforrást hasznosító alkalmazások

·      termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 15%)

·      gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (max. 10%)

·      Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése

·      tájékoztatás és nyilvánosság (max. 0,5%)

Elszámolható költségek körét és az azokra vonatkozó szabályokat lásd pályázati felhívás.

 

IV. Kölcsön

· kamat: 1%/év

· futamidő:

      - új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

      - immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

      - az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

   A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

          ·  fedezettség mértéke:

-  új gép/berendezés vásárlás esetén a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként,

-  ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként,

-  a fenti pontokba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 100%-a.

 

 V. Kötelező vállalások

·      Nettó árbevétel tartása- projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.

 

VI. Előleg

támogatott projektek esetében az igénybe vehető támogatási előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft.

 

A fenntartási kötelezettség 3 év.

Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

 

Felhívás 1. számú szakmai melléklete

  A vállalkozások támogatható élelmiszeripari feldolgozó tevékenységeinek TEÁOR besorolása:

    1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

    1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

    1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

    1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

    1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

    1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

    1041 Olaj gyártása

    1042 Margarin gyártása

    1051 Tejtermék gyártása

    1052 Jégkrém gyártása

    1061 Malomipari termék gyártása

    1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

    1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

    1072 Tartósított lisztes áru gyártása

    1073 Tésztafélék gyártása

    1081 Cukorgyártás

    1082 Édesség gyártása

    1083 Tea, kávé feldolgozása

    1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

    1085 Készétel gyártása

    1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

    1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása

    1091 Haszonállat-eledel gyártása

    1092 Hobbiállat-eledel gyártása

    1101 Desztillált szeszes ital gyártása

    1102 Szőlőbor termelése

    1103 Gyümölcsbor termelése

    1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

    1105 Sörgyártás

    1106 Malátagyártás

    1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK