Pályázat kereső
FALUSI TURIZMUS VP6-6.4.1-16

Megjelent a végleges felhívás!

FALUSI TURIZMUS

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA VP6-6.4.1-16

 

 

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2017.04.03-tól.

Az első szakasz zárása: 2017.05.03.

Keretösszeg: 35,94 Mrd Ft

 

 

I. Támogatásmértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás terület specifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

-       kedvezményezettjárásban lévő településen: 60%

-       komplexprogrammal fejlesztendő járásban: 70%

 

II. Kikpályázhatnak

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

•        székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településlistában felsorolt településen van;

•        a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található;

•        rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;

•        a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

•        székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településlistában felsorolt településen van,

•        a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található,

•         igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott,

•        rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra

 

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

Falusi szálláshely kialakítása nem támogathatók a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések.

Amennyiben a projekt keretében a falusi szállási helyeken túl egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program földrajzi területét jelentő településeken tervezett fejlesztések támogathatók.

 

Az a kedvezményezett, aki már van nyertes VP-6.2.1-16 pályázata nem részesülhet ezen felhívásban támogatásban.

 

III. Támogathatótevékenység

Önállóan támogatható tevékenységek:

Legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező, a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez.

Kötelezően megvalósítandó, önálló

•        falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatásokn (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése

•        a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Választható, önállóa nem támogatható

•        ingatlan vásárlása

•        kiegészítő szolgáltatásfejlesztése

•        projektelőkészítés

•        az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése

•        megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, a projekt előfeltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott nyilatkozat.

 

Önállóan nem támogatható:

Az általános és immateriális költségek együttes összege nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének az 5%-át.

 

Választható tevékenységek:

Valamilyen módon kapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységhez, de ez nem feltétele a támogatásnak. Támogatható falusi- vagy egyéb szálláshelyhez kapcsolódó:

 

Nem támogatható:

 

A projekt megvalósítására 24 hónap van.

A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.

Fenntartási kötelezettség 5 év.

 

    PÁLYÁZNI SZERETNÉK