Pályázat kereső
HELYI HŐ ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIÁVAL KEHOP-5.3.2.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN!

HELYI HŐ ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEHOP-5.3.2.

 

Beadható: 2016.XX.XX.-tól 2 évig.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,490 milliárd Ft.

 

A támogatás összege:

Min. 50M, max 2,5 Mrd Ft.

 

A támogatás mértéke:

A megvalósítás helyszínétől függően: 45, 50, 60%.

 

Területi korlát: Magyarország teljes területén megvalósítható!

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

1. Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

 Önállóan nem támogatható tevékenységek:

• Projekt-előkészítés

• Megvalósítás

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

 

Támogatást igénylők köre Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a)      Vállalkozás (1)

1 Jogi személyiségű vállalkozás

11 Gazdasági társaság

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

b)      Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)

5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet

57 Nonprofit gazdasági társaság

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

 573 Nonprofit részvénytársaság

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

 

Előleg: a megítélt támogatás 50%-a.

PÁLYÁZNI SZERETNÉK