Pályázat kereső
VÁLLALATOK K+F+I PÁLY/HITEL GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 

 

Keretösszeg: 105Mrd forint (támogatás 70Mrd, kölcsön 35Mrd)

Benyújtható: 2017.003.08-tól.

 

I. Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.

Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

 

 

Nyugat- Dunántúli régió

Többi régió

 

Mikro- és kisváll.

Középváll.

Nagyváll.

Mikro- és kisváll.

Középváll.

Nagyváll.

Támogatás

50%

40%

30%

55%

45%

35%

Kölcsön

40%

50%

60%

35%

45%

55%

Önerő legalább 10%.

A projekt eredményeit kötelező széles körben terjeszteni konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú szoftverek útján.

 

II. Kik pályázhatnak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, akik:

-          rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel,

-          utolsó teljes, lezárt üzleti évében a statisztikai létszáma minimum 3 fő volt,

-          kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság (GFO 113, 114, 116, 117, 226)

-          nem tartozik az EVA hatálya alá.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Nem támogathatóak:

-          azok a projektek, melyek nem illeszkednek a Nemzeti S3 stratégiájához

-          akik a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.2.1 pályázati Felhívás keretében már részesült támogatásban, vagy kérelmének elbírálása folyamatban van

-          az a projekt ahol az elszámolható összköltség meghaladja az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevételét

-          amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb

-          olyan vállalkozásnak, amely a korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

 

Vállalás:

-          K+F ráfordítások szintjének megőrzése (K+F ráfordítások összege eléri a kapott támogatás 30%-át a zárást követő két év együttseében)

 

III. Támogatható tevékenységek

A. Önállóan támogatható:

Kísérleti fejlesztés

·         Személyi jellegű ráfordítás,

·         Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (max. 50%),

·         Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,

·         Beruházási költségek (eszközbeszerzés; max. 5%  immateriális javakra): közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan (AMORTIZÁCIÓ),

B. Önállóan nem támogatható:

Regionális beruházás (max. 35%)

·         Eszközbeszerzés

·         Építéshez kapcsolódó költségek (építési és alapinfrastruktúra fejlesztés)

Csekély összegű támogatás

·         Projektmenedzsment (max. 2,5%)

C. Kötelező, önállóan nem támogatható:

Csekély összegű támogatás

·         kötelezően előírt nyilvánosság (max. 0,5%)

 

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Személyi jellegű ráfordításokra elszámolható költségeket a felhívásban található táblázat határozza meg.

 

A projekteknek agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen szükséges megvalósulnia.

 

IV. Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

 

V. Kölcsön

- kamat: 2%/ év

- futamidő: legfeljebb 15 év,

- rendelkezésre tartás: legfeljebb 24 hónap

- törlesztés: A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. napja.

 

VI. Biztosíték

A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe.

Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 100 %-a.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

·         ingatlan jelzálog,

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék,

·         a tulajdonos készfizető kezessége,

·         egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

 

Rendelkezésre álló időtartam 24 hónap.

Fenntartási kötelezettség KKV-k esetében 3 év.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK