Pályázat kereső
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK, GINOP 1.2.5-15

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.5-15

 

2017. január 18-tól beadható! Első értékelési határnap 2017.03.14. Változások jegyzéke!

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 250 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Keretösszeg: 6 Mrd Ft.

 

Támogatást igénylők köre:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek. A mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) szövetkezetek. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a már működő, logisztikai szolgáltatásokat végző, többségében magánkézben lévő szervezeteknek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztéseihez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

e) projekt előkészítés költségei

Önállóan kizárólag az b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érhetik el.

 

Előleg:KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft, nagyvállalatok esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                             TOVÁBBI PÁLYÁZATOK