Pályázat kereső
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA NAGYVÁLLALAT VEKOP-8.5.2-17

Társadalmi egyeztetésen!

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA NAGYVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA VEKOP-8.5.2-17

 

 

A pályázat 2017. május 15-től nyújtható be.

Első értékelési határnap: 2017.06.31.

Keretösszeg: 1,3 milliárd Ft

 

Támogatás összege és mértéke

Igényelhető támogatás: 10-100M forint              

Saját munkavállalók száma (fő)

Adható támogatási összeg (Ft)

250-500

10- 40 millió

501-1000

10- 70 millió

1001 felett

10-100 millió

 

Támogatás mértéke:

Támogatási kategória

Támogatás mértéke

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100%

Képzési támogatás

50%

·         Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén

60%

 

 

Kik pályázhatnak

Azok a nagyvállalkozások, amelyek:

·         legutolsó két lezárt üzleti évben a létszáma min. 250 fő volt,

·         rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel,

·         a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van,

·         gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi forma szerint: 113, 114, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 141, 142, 143, 144, 226, 227, 572, 573, 574

 

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie. 

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Kötelező, önállóan nem támogatható:

1) Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:

a) Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

b) Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

2) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

a) Kötelező nyilvánosság biztosítása (max. 0,5%).

 

Választható, önállóan nem támogatható:

1) Projekt előkészítési tevékenységek

a) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.

b) HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:

·         hátrányos helyzetű munkavállalók elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;

·         munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.

c) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

·         a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

·         belső képzések esetében képzési program, tananyag kidolgozása

d) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

Az a) és b) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek együttesen a projekt összköltségében legfeljebb 4 000 000 Ft-ot érhetnek el.

2) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

a) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

b) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

 

Kötelező vállalás

-          képzésbe bevont munkavállalók száma: min. 22 fő

-          képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma: képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő

-          a részvevők legalább 80%-a tanúsítványt vagy bizonyítványt szerezzen

-          a képzés minimum időtartama 16 óra, belső képzés esetén 24 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

-          a felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek kell lennie

-          a Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 10%-a lehet egyéb nyelvi képzés

 

A fenntartási kötelezettség 5 év.

A projekt megkezdésétől számítva maximum 24 hónap áll rendelkezésére.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK