Pályázat kereső
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA VEKOP-8.5.3-17

JELENLEG NEM BEADHATÓ!

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

VEKOP-8.5.3-17

 

Beadható: 2017.07.03-től 2017.10.30-ig.

Keretösszeg: 1,84 Mrd Ft (vissza nem térítendő)

 

Támogatás összege:

3-50 M Ft

Támogatás mértek:

De minimis jogcímen: 100%

Képzési támogatás: 50%, kisvállalkozás esetén 70%.

 

Pályázók köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és

ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

ac) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskolaszövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

 

Támogatható tevékenységek:

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;

ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;

ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

ba) A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés;

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

ca) Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint. 

 

Előleg:

A megítélt támogatási összeg 50%-a.

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882: 30/6077-882, info@forrasok.com,   JELENTKEZÉS 

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK