Pályázat kereső
KUTATÁS-FEJLESZTÉS PÁLYÁZAT (2018-1.1.2-KFI)

KIS-, KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK KFI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

(2018-1.1.2-KFI)

KIZÁRÓLAG BP. ÉS PEST MEGYE!
 
Május 15-ig beadható! Bírálat: 2018.08.30-ig!
 
A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére.
 
Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok igényelhetnek 100–600 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig.
 
A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.
 
Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható.
 
A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati eügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. május 15-én 14.00 óráig lehetséges.
 
A pályázók köre
Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá. Támogatható célkitűzések, tevékenységek Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
 
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):
 
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.
 
Az igényelhető támogatás összege
Pályázónként minimum 100 millió forint, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 
Az igényelhető támogatás mértéke 
25-80%
 
A projekt futamideje
A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott projektkezdés napjától lehetséges. A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.
 
Olyan tevékenység nem vehető külsőstől igénybe, amit maga is el tudna végezni.
 
 
Előleg: igénybe vehető.
 

JELENTKEZÉS