Pályázat kereső
EPULETENERGETIKA PALYAZAT

 

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16

 

Bp.-en és Pest megyében nem pályázható

A vissz a nem térítendő támogatás météke 45%
 

A vissza nem térítendő támogatás 3-50M Ft, a vissza térítendő támogatás összege szintén 3-50M Ft lehet.

Csak olyan épületre kérhető, amelyre az építési engedélyt 2006.12.31. előtt adták ki.

A beruházás összköltsége nem haladhatja meg az előző éves nettó árbevetélt.

100%-OS TÁMOGATÁS         90%-OS TÁMOGATÁS      SZOFTVERFEJLESZTÉS

JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.03.16-tól

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft, amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft, a kölcsön összege: 62,08 milliárd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni

Önállóan nem támogatható:

A)     Projekt-előkészítési tevékenységek:

B)      Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C)      Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I.                    Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II.                  Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III.                Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

IV.                Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt megvalósítására 12 hó van.

Kölcsön:

Kamat: 2%

Futamidő: 10 év

Türelmi idő és rendelkezésre tartási idő: 12 hó

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 24 hónap.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

Területi korlátozás:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások6:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:

 a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

b) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Előleg:

A vissza nem térítendő rész max. 50%-a.

JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882info@forrasok.com