Pályázat kereső
FELHO ALAPU FEJLESZTESEK PALYAZAT

FELHŐALAPÚ (IaaS, PaaS, SaaS) VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK, IKT MEGOLDÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK ÉS PIACI BEVEZETÉSENEK TÁMOGATÁSA GINOP-3.2.4-8.2.4-16

 

 

Benyújtható: 2017.03.08-tól.

Keretösszeg:

-          vissza nem térítendő 2 Mrd Ft

-          kölcsön összeg 2,5 Mrd Ft

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

·         mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))

·         járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)

·         építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).

·         turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

 

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

·         infrastruktúrát (Infrastuctureas a Service, IaaS) és/vagy

·         platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy

·         alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

 

I. Támogatás mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17.5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

 

II. Pályázók köre

IKT ágazatban működő gazdasági társaságok (GFO 113, 114, 116, 117, 141, 226), amelyek:

·         mikro-, kis- és középvállalkozásnak

·         amely rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel

·         éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt

·         árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből  származotta támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,

·         amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

·         IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több, mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:

o   2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

o   5821 Számítógépes játék kiadása

o   5829 Egyéb szoftverkiadás

o   6110 Vezetékes távközlés

o   6120 Vezeték nélküli távközlés

o   6130 Műholdas távközlés

o   6190 Egyéb távközlés

o   6201 Számítógépes programozás

o   6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

o   6203 Számítógép-üzemeltetés

o   6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

o   6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

o   6312 Világháló-portáli szolgáltatás

o   6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

·         az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot

 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

·         5829 Egyéb szoftverkiadás

·         6201 Számítógépes programozás

·         6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

·         6203 Számítógép-üzemeltetés

·         6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

·         6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

·         6312 Világháló-portáli szolgáltatás

·         6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:

·         az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;

·         az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;

·         a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)..bevétele keletkezett

 

III. Támogatható tevékenység

Kötelezően megvalósítandó

1.      projekt előkészítés

·         megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;

·         előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;

·         piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;

·         szükséglet felmérés és helyzet feltárás

·         üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;

·         egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;

·         közbeszerzés előkészítési tevékenységei

2.      a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

·         üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése,

·         szervezet- és folyamatfejlesztés;üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás

·         kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása

3.      nyilvánosság biztosítása

 

Választható tevékenységek

1.      beruházás

·         immateriális javak- üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak

·         eszközbeszerzés- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök (hardver, hálózati eszköz, okostelefon, tablet)

2.      projektmenedzsment

3.      a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

·         szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása;

·         felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alat

·         szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése;

·         üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.

4.      további szakmai tevékenységek

·         könyvvizsgálat

·         közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

Elszámolható költségek mértékét és a belső arányokat lásd pályázati felhívás.

 

IV. Kölcsön kondíciói

-          kamat 2%/év

-          tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni, a kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs

-          A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

-          futamidő:A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év

 

V. Vállalások, elvárások

-          a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával súlyozott szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma

-          Kötelező vállalás továbbá minden olyan vállalt számszerű, nyújtott szolgáltatatást, annak komplexitását mérő érték, amely az értékelés alapját (12-es és 13-as tartalmi értékelési szempont) képezi

-          A támogatást igénylőnek olyan üzleti/működési modellt (beruházások, fejlesztési, üzemeltetési és karbantartási költségek, bevételek összhangja) szükséges elkészítenie, amely maximum 5 éves időtartam alatt megtérülést biztosít és hosszú távú fenntarthatóságot garantál.

 

A projektnek 24 alatt kell megvalósulnia

Fenntartási kötelezettség 5 év.

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com

További pályázatok