Pályázat kereső
GINOP-122-16

GÉPBESZERZÉS GINOP-1.2.2-16

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16

MEGJELENT A VÉGLEGES FELHÍVÁS! JAN. 25-TőL BEADHATÓ!!!!!!!!!!

Gépbeszerzésre, megújuló energiára 5-40M Ft támogatás, 50%-os arány mellett.

Kereskedő és szolgáltató cégeknek is, de csak ha szabad vállalkozási zónában valósítják meg a fejlesztést.

Ingatlan beruházás nem támogatható. Induló cégek nem pályázhatnak.
Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882, info@forrasok.com,   

 

A pályázat 2016.01.25-től adható be.

Keretösszeg: 21 milliárd Ft

 

I. Támogatás összege és mértéke

Igényelhető támogatás minimum 5 millió, maximum 25 millió forint.

Regionális beruházás esetén:

• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban 50%;

• Közép-Dunántúl régióban 50%, középvállalkozások esetében maximum 45%;

• Nyugat-Dunántúl régióban 45%, középvállalkozások esetében 35%.

Megújuló energia termelésnél:

·  45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke.

       Csekély összegű támogatás esetén:

·  a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

 

II. Kik pályázhatnak

·  olyan gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,

·  a lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Bp. és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

Korlátozások:       

·  a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző évi nettó árbevétel összegét, egyéni vállalkozó esetén az adóalapba beszámított bevételt

·  szabad vállalkozási zónának nem minősülő települések esetében csak feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek

·  A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak

·  a projekt keretében csak a meghatározott VTSZ szám alá tartozó eszközök beszerzése támogatható

·  nem támogatható a szálláshely fejlesztés

·  nem támogatható a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházás

 

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a)új eszköz beszerzése (VTSZ lista alapján), min. nettó 100.000.- Ft értékben

b)megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, min. nettó 200.000.- Ft értékben önállóan nem támogatható

d)információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai

eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

e) online megjelenés: domain név, webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható

 

Elszámolható költségek köre:

1.    eszközbeszerzés

·      új termelő eszköz beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának

·      megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, pl. napelem, napkollektor

·      információs technológiafejlesztés

2.    immateriális javak beszerzése

·       Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének, pl: szoftverek, licensz, testreszabás, betanítás költsége

·       domain név és a hozzá tartozó webtárhely (max. 30e Ft) és honlapkészítés költsége (max. 200e Ft)

 

 IV. Kötelező vállalások

Nettó árbevétel növekedés- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési  évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók  esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5%  lesz.

Honlap készítés

 

A fenntartási kötelezettség 3 év.

 

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882, info@forrasok.com,