Pályázat kereső
KERTESZETI GEPBESZERZES

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA VP2-4.1.3.5-16

 

 

A támogatás összege: 10M vagy max. 20 M Ft lehet.

A támogatás mértéke: 40-70%

Támogatható tevékenységek:

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz 

kapcsolható - munkagépek beszerzése,

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.

 

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882, info@forrasok.com

 

KAPCSOLAT   0%-os hitel

 

Benyújtható: 2016.12.19-2018.12.18-ig

Az első értékelési határnap: 2017.01.19.

Keretösszeg: 18,08Mrd Ft

 

I. Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

-          egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft,

-          kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

Támogatási terület

 

Támogatást igénylő

egyéni projekt

kollektív projekt

fiatal mezőgazdasági termelő

Közép-Magyarországi régió

40 %

 

 

 

 

+ 10 százalékpont

 

 

 

 

 

+ 10 százalékpont

 

Nyugat-Dunántúli régió

50 %

Közép-Dunántúli régió

50 %

Dél-Dunántúli régió

50 %

Észak-Magyarországi régió

50 %

Észak-Alföldi régió

50 %

Dél-Alföldi régió

50 %

 

 

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

 

II. Pályázók köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében és konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projektekhez nyújtható

 

III. Támogatható tevékenység

Önállóan támogathatóa versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzése:

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése,

e) talajművelő gépek beszerzése (kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, hengerek, tárcsás talajművelők, kombinátorok, műtrágyázó gépek.

 

Önállóan nem támogathatóaz általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek , valamint a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek.

 

Költségtípus

 

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Általános költségek és immateriális javak költségei, ebből:

5%

·         közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

·         tájékoztatás, nyilvánosság

0,5%

·         könyvvizsgálat

0,5%

·         projektmenedzsment

2,5%

Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése (nettó)

 

5.000.000 Ft

 

V. Nem támogatható

·          mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

·         öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

·         göngyöleg beszerzése,

·         természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,

·         post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.

 

VI. Önerő, előleg

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

A projektnek 24 hó alatt kell megvalósulnia

Fenntartási kötelezettség 5 év.

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/6077-882, info@forrasok.com

 

KAPCSOLAT   0%-os hitel