Pályázat kereső
MIKROVALLALKOZASOK INDITASA

FELFÜGGESZTVE!

MIKROVÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSA

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA – MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA VP6-6.2.1-16

 

Mikrovállakozások indítása, mezőgzadasági tevékenység diverzifikációja.

40.000 EUR támogatás kérhető. 100% támogatás.

Pályázók köre: 

- cégek, egyéni vállalkozások, őstermelők, amelyek tavalyi árbevétele 50%-ot meghaladóan mezőgazdaságból származott

- új céggel, akinek még nem volt

Támogatható tevékenységek: minden, ami nem mezőgazdaság!             

100%-os támogatás, induló cégnek is (csak akinek még soha nem volt cége)! Turisztikai beruházások is támogathatóak!  JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció, sikeres pályázatírás: 30/60-77-882, info@forrasok.com

További pályázatok

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások tevékenységének diverzifikálásához, valamint a vidéki térségekben a foglalkoztatás növeléséhez, a mezőgazdaság szezonalitásának ellensúlyozásával, új mikro-vállalkozások indításával.

Keret: 13,85 Mrd

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

 

Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

a) mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;

b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;

c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;

d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes.

Az elfogadható turisztikai tevékenységek 8 listája, amelyek esetén van kötelező képzés, kivéve: (a 7. számú mellékletben megjelölt végzettségek, képzések esetén)

7721 - Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5530 – Kempingszolgáltatás

5510 - Szállodai szolgáltatás

5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

7990- Egyéb foglalás

7911- Utazásközvetítés

7912 –Utazásszervezés

 

Megvalósítás: max. 48 hónap alatt.

 

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

 

Támogatást igénylők köre

A)     MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

• A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);

o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;

o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.

o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B)      NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület): A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

· legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;

· 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;

· rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;

· első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

 

A támogatási kérelmek benyújtása

2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Első értékelési határnap: 2016.11.24.

 

A támogatás mértéke, összege

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 5.4.

 

Előleg igénylése Nem releváns

KAPCSOLAT            0%-os hitel