Pályázat kereső
TOP-naptar

Terület- és Területfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

 

 

1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely

 

 

A

B

C

D

E

1

azonosító jel

felhívás neve

keretösszeg Mrd Ft

meghirdetés módja

meghirdetés ideje

2

TOP-1.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

40,122

területi

október

3

TOP-1.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

20,18

területi

október

4

TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

41,41

területi

október

5

TOP-1.3.1-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

33,9

területi

október

6

TOP-1.4.1-15

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

37,672

területi

október

 

 

2.       Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely

 

A

B

C

D

E

1

azonosító jel

felhívás neve

keretösszeg Mrd Ft

meghirdetés módja

meghirdetés ideje

2

TOP-2.1.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

21,009

területi

október

3

TOP-2.1.2-15

Zöld város kialakítása

40,970

területi

október

4

TOP-2.1..3-15

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

28,035

területi

október

 

3. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglakoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló prioritási tengely

 

A

B

C

D

E

1

azonosító jel

felhívás neve

keretösszeg Mrd Ft

meghirdetés módja

meghirdetés ideje

2

TOP-5.1.1-15

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-, gazdaságfejlesztési együttműködések

16,107

területi

október

3

TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések

18,634

területi

október

4

TOP-5.2.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

7,760

területi

október

 

FORRÁS KÖZPONT KFT.         KAPCSOLAT               0%-os hitel

 

FORRÁS KÖZPONT KFT.         KAPCSOLAT               0%-os hitel