Pályázat kereső
VP NAPTAR

A Vidékfejlesztési Program 2016. évre szóló fejlesztésikerete

 

Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,5 standard

Meghirdetve: 2016. február

VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 17 standard

Meghirdetve: 2016. február

VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3 standard

Meghirdetve: 2016. február

VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24 standard 2016. január
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14 standard

Meghirdetve: 2016. február

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78 egyszerűsített

Meghirdetve: 2016. január

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés  12 standard

Meghirdetve: 2016. február

VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 standard 2016. január
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 standard

Meghirdetve: 2016. március

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése  19,85 standard

Meghirdetve: 2016. március

VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85 standard

Meghirdetve: 2016. március

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 standard

Meghirdetve: 2016. március

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85 standard

Meghirdetve: 2016. március

VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51 standard 2016. február
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72 egyszerűsített Meghirdetve: 2016. február
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,5 egyszerűsített 2016. május
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 1,38 egyszerűsített 2016. május
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85 egyszerűsített Meghirdetve: 2016. február
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 15,00 egyszerűsített Meghirdetve: 2016. február
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62 egyszerűsített Meghirdetve:2016. február
VP4-15.2.1.2-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35 egyszerűsített 2016. május- november
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,71 egyszerűsített Meghirdetve: 2016. március
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 standard 2016. május
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92 standard Önálló felhívást nem igényel
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66 standard Meghirdetve: 2016. június
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 50,00 egyszerűsített 2016. május
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26 egyszerűsített 2016. május
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,6 standard 2016. március
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08 standard 2016. május
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51 egyszerűsített Meghirdetve:2016. március
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,5 standard 2016. április
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,4 standard 2016. május
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67 standard Önálló felhívást nem igényel
VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,53 standard 2016. július
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása 40 standard 2016. május
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 29,94 standard 2016. július
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93 standard 2016. május
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,23 standard 2016. május
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,28 standard 2016. május
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10 standard 2016. június
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96 standard 2016. június
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 5,48 egyszerűsített 2016. július
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 5,00 egyszerűsített 2016. június
VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08 standard 2016. július
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémáktérítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2 standard 2016. július
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39 standard 2016. július
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96 standard 2016. július
VP1-1.2.1-16  Bemutató üzemi programok  1,05 standard 2016. augusztus
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84 standard 2016. augusztus
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49 standard 2016. augusztus
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73 standard 2016. szeptember
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,4 standard 2016. szeptember
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 2,00 egyszerűsített 2016. szeptember
VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,3 standard 2016. október
VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92 standard 2016. november

 

Forrás Központ Kft.          PÁLYÁZNI SZERETNÉK                  NÖVEKEDÉSI HITELT SZERETNÉK