RePowerEU

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve

RePowerEU

Célok

line-icons-53

hálózatfejlesztés a villamos energia szektorban

lifesaver_64px

az ipar zöldítése

layers_64px

energiahatékonyság növelése a lakossági és a közszektorban

Beruházások

Beruházások

Nagynyomású földgáz vezetékhálózat kapacitásbővítése

Adria vezeték kapacitásbővítése és a finomítói rugalmasság fejlesztése

Zöld gazdasági gyártókapacitások kiépítése

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései

Zöld gazdaság emberi erőforrásának megerősítése

Földhő hasznosítása

Középületek energiahatékonysági beruházásai

Lakosság energiahatékonysági beruházásai

Villamos energia hálózatfejlesztés és digitalizáció

Gáztárolók energiahatékonysági és ellátásbiztonsági beruházásai

Ipari parkok energetikai célú zöldítése

Zöld technológiák alkalmazása

Zöld gazdasági gyártókapacitások kiépítése

Hidrogén beruházások

Vasúti szakaszok villamosítása

RePowerEU

Zöld technológiák alkalmazása

Cél: A beruházás eredményeként elért minimum 30%-os ÜHG kibocsátás csökkenés.

Lehetséges kedvezményezettek:

113 Korlátolt felelősségű társaság;

114 Részvénytársaság;

116 Közkereseti társaság;

117 Betéti társaság;

228 Egyéni cég

Zöld technológiák alkalmazása

Új forrást keres vállalkozása számára?

Segítünk a pályázat elkészítésében!

RePowerEU

Beruházás formája

Zöld technológiák alkalmazása

A beruházás pályázatos formában kerül meghirdetésre standard kiválasztási eljárással, vissza nem térítendő támogatással.

Beruházási költségek

Támogatási keret 42,4 milliárd Forint.

Támogatási intenzitás: 50%

RePowerEU

Lakosság energiahatékonysági beruházásai

Főtevékenységként támogatható:

– Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása;

– Épületekhez köthető villamostechnikai eszközök fogyasztásának csökkentése;

– Épületek fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;

– Megújuló energia alapú hőtermelő rendszerek beépítése.

A beruházás eredményeként mintegy 20 ezer lakás felújítása valósulhat meg.

 

Célkitűzés:

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés, 171 GWh/év

Lehetséges kedvezményezettek:

A végső kedvezményezettek természetes személyek, társasházi lakóközösségek (tulajdonostársak), lakásszövetkezetek.

Beruházási költségek:

A támogatási keret 224 milliárd forint.

Támogatási intenzitás:

változó (a termék a teljes nettó beruházási költséget fedezi a visszatérítendő és vissza-nem-térítendő támogatás arányától függetlenül)

+36 30/6077-882